simple site templates

© Copyright 2018 Couteaux Bedrijfsadvies BV - Bedrijfswaarderingen & Fiscaal-Juridische herstructureringen

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring 

Disclaimer
Alhoewel Couteaux Bedrijfsadvies BV alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, op zorgvuldige wijze en naar beste weten samenstelt, staat Couteaux Bedrijfsadvies BV op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Couteaux Bedrijfsadvies BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De gebruiker van de door Couteaux Bedrijfsadvies BV verstrekte informatie wordt dan ook met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar te allen tijde de te gebruiken informatie te controleren. Tevens dient u bij gebruik van onze informatie accoord te zijn met onze algemene voorwaarden.