responsive site templates
Mobirise

Bedrijfswaardering op basis van de Discounted Cash Flow methode


Bedrijfswaardering / Business Valuation

Denk u wel eens bij jezelf: Ik wil weten wat mijn bedrijf waard is? Wat is de waarde van mijn bedrijf? 

Besef dan dat er meerdere manieren zijn om de waarde van een onderneming te bepalen. In de hedendaagse maatschappij echter is er slechts 1 manier die algemeen aanvaard worden. Dat is de Discounted Cash Flow (DCF) methode op basis van de Weighted Average Cost of Capital (WACC), de Adjusted Present Value (APV) of de Cash to Equity (CtE). Bij deze methoden wordt er zo goed mogelijk bepaald/ingeschat wat de toekomstige cash flow van de onderneming zal zijn. Die toekomstige cash flow bestaat uit 2 perioden, de zogenaamde scenario periode en de rest periode. De scenario periode kan bestaan uit 4 tot 6 jaren en de rest periode zou een oneindige periode kunnen zijn. Oneindig is natuurlijk niet realistisch want ook een onderneming heeft niet het eeuwige leven. De restperiode wordt daarom meestal gefixeerd op een aantal jaren. Van die jaren wordt de vermoedelijke cash flow in kaart gebracht en vervolgens tegen een bepaalde rentevoet naar de waarde van vandaag berekent. Daar volgen dan weer correcties op voor de zogenoemde zelfstandige vruchtendragers, achterstallige investeringen en langlopende financieringen. Dit is in een notendop hoe dat een onderneming heden ten dage gewaardeerd wordt, althans hoe dat het zou moeten. Ik heb het hier overigens over de economische waarde. De economische waarde is de waarde die is gebaseerd op de toekomstige geldstromen die vrij uitgekeerd kunnen worden aan de geldverstrekkers zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.
 
Het bepalen van de waarde van een onderneming is van belang bij de volgende situaties:

    1. Overdracht van het bedrijf naar de kinderen; (vaak overleg met de belastingdienst inzake opvolgingsfaciliteiten en real pricing)
    2. Verkoop aan een derde, denk dan aan een MBO, MBI of een strategische verkoop;
    3. Fusies en splitsingen;
    4. Aangaan van een huwelijk waarbij men kiest voor de sinds 1 januari 2018 nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen;
    5. Echtscheiding en boedelscheiding;
    6. Vererving;
    7. Estate planning;
    8. Geschillen tussen vennoten of aandeelhouders;
    9. Uitgifte en inkoop van (nieuwe) aandelen;
    10. Strategische bedrijfsvoering;
    11. Samenwerken en participaties;
    12. Investeringsbeslissingen;
    13. Value based management, nul-meting, strategisch management en optimalisatie processen.
 
Bij bedrijfswaardering c.q. Business Valuation zijn er een aantal aspecten die nauwkeurig bepaald moeten worden. Iedere waardering is overigens anders en daarom stellen we steeds weer een unieke rapportage op waarin minimaal onderstaande zaken staan:

    1. Inleiding;
    2. Externe analyse;
    3. Interne analyse;
    4. SWOT analyse;
    5. Bedrijfsspecifieke en bedrijfstak afhankelijke zaken;
    6. Prognose;
    7. De waardering met financiële overzichten en grafieken.

De DCF methode wordt in het bedrijfsleven algemeen aanvaard, en door de fiscus en de banken meestal als enige juiste methode gezien. Voordat we weten met welke gegevens we moeten rekenen, wordt er uitvoerig naar de onderneming gekeken, en uitvoerig met de directie gesproken. 

Adres
Kruburg 76
5632 PJ  Eindhoven


Contact
marc@bedrijfswaardering.expert

Marc Couteaux 06-51299647© Copyright 2018 Couteaux Bedrijfsadvies BV - Bedrijfswaarderingen & Fiscaal-Juridische herstructureringen

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring