how to build your own site for free
Mobirise

Bedrijfswaardering & Herstructurering

Bedrijfswaardering

Wij zijn gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven in het MKB. Omdat de waarde veelal niet bekend is, en niet bepaald kan worden door de vrije marktwerking, zoals dat bijvoorbeeld bij beursgenoteerde ondernemingen gebeurt, is vaak een gedegen waardering van een onafhankelijke deskundige nodig.
Op basis van de verwachte cash flow en de rendementseis op het eigen vermogen wordt de economische waarde bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Discounted Cash Flow methode op basis van de Weighted Average Cost of Capital (WACC), de Adjusted Present Value (APV) of de Cash to Equity (QtE).
De DCF methode wordt in het bedrijfsleven algemeen aanvaard, en door de fiscus en de banken meestal als enige juiste methode gezien.
Voordat we weten met welke gegevens we moeten rekenen, wordt er uitvoerig naar de onderneming gekeken, en uitvoerig met de directie gesproken.

N.B. Waarderingen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld 1 x de omzet of 4 maal de winst zijn onzinnig. Wij leggen u graag uit waarom dat zo is.

Fiscaal Juridische herstructurering

Wij zijn ook gespecialiseerd in alle fiscale en juridische wetgeving met betrekking tot bedrijfsovernames en opvolging. Bij bedrijfsoverdrachten binnen de familie zijn er nogal wat fiscale faciliteiten waarmee bedrijven soms zonder belastingheffing overgedragen kunnen worden aan de kinderen van de ondernemer. Maar ook bij overdrachten buiten de familie zijn er mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen c.q. (zeer lang) uit te stellen. Wij lichten u graag voor over de mogelijkheden (herstructurering). Bedenk daarbij dat een snel opzetje niet wordt geaccepteerd door de fiscus. De fiscus vind dat een herstructurering gebaseerd moet zijn op zakelijke grond, en is niet toegestaan om daar een incidenteel fiscaal voordeel mee te behalen. Fiscaal voorsorteren moet daarom vaak al jaren van te voren plaats vinden. Soms zelfs tot 6 jaar. Win daarom tijdig advies in.
In de kennisbank staat diverse fiscale en juridische informatie over bedrijfsopvolging. 

Adres
Weegschaalstraat 3
5632 CW  Eindhoven
(bedrijvencentrum "de Ring")

Postbus 4122
5604 EC  Eindhoven

Contact
info@bedrijfswaardering.expert

Marc Couteaux 06-51299647
Receptie 040-2911493© Copyright 2018 Couteaux Bedrijfsadvies BV - Bedrijfswaarderingen & Fiscaal-Juridische herstructureringen

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring